K-1 World GP 2022 – Yokohamatsuri

  0
  527
  View Calendar
  11/09/2022 Cały dzień
  K-1

  miejsce: Yokohama Arena

  start: 6:00 (PL)

  transmisja: Abema.tv (+VPN)

  60 kg: Tatsuya Oiwa vs. Adam Bouarourou - ćwierćfinał turnieju o pas
  60 kg: Leona Pettas vs. Ayoub Seghiri - ćwierćfinał turnieju o pas
  60 kg: Hirotaka Asahisa vs. Nakrob Fairtex - ćwierćfinał turnieju o pas
  60 kg: Tomoya Yokoyama vs. Stavros Exakoustidis - ćwierćfinał turnieju o pas
  60 kg: półfinał turnieju o pas
  60 kg: półfinał turnieju o pas
  60 kg: finał turnieju o pas
  60 kg: Naoki Yamamoto vs. Narufumi Nishimoto - walka rezerwowa do turnieju o pas
  65 kg: Tetsuya Yamato vs. Daizo Sasaki - o pas
  58 kg: Haruma Saikyo vs. Riku Morisaka
  70 kg: Abiral "Himalayan Cheetah" Ghimire vs. Jomthong Strikergym
  +100 kg: Sina Karimian vs. Kosuke Jitsukata
  56 kg: Akihiro Kaneko vs. Jordan Swinton
  75 kg: Shintaro Matsukura vs. Katsuya Jinbo
  56 kg: Masashi Kumura vs. Komphet Sitsarawatser
  65 kg: Fukashi Mizurani vs. Yujiro Ono
  65 kg: Kenta Hayashi vs. Ruku Kojima
  70 kg: Hiromi Wajima vs. Meletis Kakoubavas