Krush.134

  0
  482
  View Calendar
  20/02/2022 Cały dzień
  K-1

  miejsce: Korakuen Hall

  start: 9:30 (PL)

  transmisja: Abema.tv (+VPN), discord Beyond Kickboxing

  67,5 kg: Riki Matsuoka vs. Ali Ayinta - o pas
  45 kg: Miyuu Sugawara vs. Yu - o pas
  45 kg: Kira Matsutani vs. Satomi Toyoshima
  65 kg: Atsuto Matsumoto vs. Yuta Saito
  57,5 kg: Yuta Hayashi vs. Yusuke
  62,5 kg: Shoya Suzuki vs. Hiroki
  60 kg: Yuki Yasukawa vs. Shota Meguro
  65 kg: Takuma Tsukamoto vs. Takahiko Kobayashi
  45 kg: Miho Yata vs. Raika
  62,5 kg: Tsubasa Horii vs. Daiki Nagumo

  57,5 kg: Sakiya Inoue vs. Kokoro Terashima
  45 kg: Riko Kato vs. Naru Yoshizaki