RISE 160

  0
  310
  View Calendar
  29/07/2022 Cały dzień

  miejsce: Korakuen Hall

  start: 10:00 (PL)

  transmisja: Abema.tv

  60 kg: Chan Hyeong Lee vs. Kazuma - o pas
  52 kg: Manazo Kobayashi vs. Dok Yeong Lee
  57,5 kg: Haruto Yasumoto vs. Mehrdad Sayyadi
  open: Callyu Gibrainn vs. MAX Yoshida
  56 kg: Koki Osaki vs. Jyosei
  63 kg: KENTA vs. Sota "Cerberus" Kimura
  60 kg: Shigeki Fuji vs. Shota Okudaira
  53 kg: Tsubasa vs. Soma Tameda
  51,5 kg: Yuzuki Sakai vs. Tenshi Matsumoto
  62,5 kg: Yuki Morishita vs. Yuki Tanaka
  53 kg: Takumi Hoshi vs. Shohei Ono