RIZIN.26

  0
  1787
  View Calendar

  miejsce: Saitama Super Arena

  start: 5:10 (PL)

  transmisja: LIVE NOW (PPV)

  walki uderzane:
  57 kg: Tenshin Nasukawa vs. Kumandoi Phetjaroenvit
  65/75 kg: Takanori Gomi vs. Koji "Kouzi" Tanaka - specjalne zasady bokserskie
  50 kg: Nadaka Yoshinari vs. Petmalai Phetjaroenvit

  walki MMA:
  61 kg: Kai Asakura vs. Kyoji Horiguchi – o pas wagi koguciej
  68 kg: Mikuru Asakura vs. Satoshi “Dominator” Yamasu
  49 kg: Ayaka Hamasaki vs. Miyuu Yamamoto – o pas wagi superatomowej
  61 kg: Yuki Motoya vs. Naoki Inoue
  67 kg: Kyle Aguon vs. Kleber Koike Erbst
  68 kg: Kyohei Hagiwara vs. Ren Hiramoto
  61 kg: Hideo Tokoro vs. Shinobu Ota
  61 kg: Yuta “Ulka” Sasaki vs. Kenta Takizawa
  49 kg: Kanna Asakura vs. Ai Shimizu
  X/TBA vs. Atsushi "Shibatar" Saito
  63 kg: Tayio Nakahara vs. Kazuma Kuramoto
  120 kg: Ikuhisa “Minowaman” Minowa vs. Tsuyoshi “Sudario” Kamiyama
  51 kg: Sakura Mori vs. Eru Takebayashi